• Από το Fetal Medicine Foundation, το ίδρυμα αναφοράς όσον αφορά στην προγεννητική απεικόνιση, μια ιδιαίτερα χρήσιμη εκπαιδευτική παρουσίαση για τους γονείς που αναλύει το υπερηχογράφημα στο πρώτο τρίμηνο της κύησης (Μέτρηση Αυχενικής Διαφάνειας).