Στο εργαστήριο εκτελούνται εξετάσεις υπερηχογραφίας, απλές ακτινογραφίες, μαστογραφίες, μετρήσεις οστικής πυκνότητας / εξετάσεις ανάλυσης σύνθεσης σώματος και πανοραμικές ακτινογραφίες.

Ιδιαίτερα σημειώνεται ότι εκτελούνται μεταξύ άλλων:

  • Υπερηχογραφήματα κύησης (Υπερηχογράφημα 1ου τριμήνου / Αυχενική Διαφάνεια, Υπερηχογράφημα 2ου τριμήνου / Ανατομικό Υπερηχογράφημα, Υπερηχογράφημα 3ου τριμήνου / Doppler –  Βιοφυσικό Προφίλ)
  • Γυναικολογικά υπερηχογραφήματα (διακοιλιακά / διακολπικά)
  • Υπερηχογραφικές εξετάσεις θυρεοειδούς αδένα με ελαστογραφία & Doppler
  • Υπερηχογραφικές εξετάσεις μαστού με ελαστογραφία
  • Υπερηχογραφικές εξετάσεις ισχίων νεογνών / βρεφών με τη μέθοδο Graf
  • Υπερηχογραφικά καθοδηγούμενες βιοψίες δια λεπτής βελόνης (FNA) θυρεοειδούς & μαστού

Πληροφορίες – Προετοιμασία

Πληροφορίες για τον κατάλληλο προγραμματισμό και την προετοιμασία για τις εξετάσεις μπορείτε να πάρετε από τη Γραμματεία μας. Για την προετοιμασία των υπερηχογραφικών εξετάσεων, μπορείτε να κατεβάσετε το έντυπο οδηγιών.

Αναφορικά με τα υπερηχογραφήματα κυήσεως, γενικές οδηγίες μπορείτε να βρείτε στο φυλλάδιο.

Για το υπερηχογράφημα ισχίου, πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο ενημερωτικό φυλλάδιο.

Στην ενότητα Νέα – Σύνδεσμοι, μπορείτε να βρείτε περισσότερα ενημερωτικά φυλλάδια, πληροφορίες και ειδήσεις για τις εξετάσεις που γίνονται στο εργαστήριό μας.