Η Βιοαπεικόνιση Διαγνωστικό Εργαστήριο Απεικονίσεων, λειτουργεί στο Ηράκλειο Κρήτης από το 2006. Το Εργαστήριο ξεκίνησε με Κοινή Άδεια Λειτουργίας από τους Ιατρούς Ακτινολόγους Κων/νο Χλαπουτάκη & Γεώργιο Παπαμαστοράκη. Από τον Φεβρουάριο του 2018, στην ομάδα των Ιατρών Ακτινολόγων – μελών του Εργαστηρίου – προστέθηκαν οι Νικόλαος Σέγκος και Γεώργιος Βαρδαλαχάκης.

Στο Εργαστήριο εκτελούνται απεικονιστικές εξετάσεις (υπερηχογραφήματα, ακτινογραφίες, μαστογραφίες, μετρήσεις οστικής πυκνότητας, πανοραμικές ακτινογραφίες), αξιόπιστα και με σύγχρονα μηχανήματα. Στα πλαίσια της λειτουργίας του ως μονάδας παροχής υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, υφίστανται συμβάσεις με ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες και δημόσια ταμεία (ΕΟΠΥΥ).

Η λειτουργία του Εργαστηρίου, που είναι μέλος του Πανελλαδικού Δικτύου Ανεξάρτητων Διαγνωστικών Εργαστηρίων Iatrica, γίνεται σύμφωνα με τις ισχύουσες οδηγίες ακτινοπροστασίας και εφαρμόζεται Σύστημα Διαχείρισης της Ποιότητας για τη διενέργεια απεικονιστικών εξετάσεων σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001:2008.

Ραντεβου